Paula Kochańska

Kobieta programistka – obalamy mit świnki morskiej

Studentka 3. roku Fotoniki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Stypendystka programu „Nowe Technologie dla Dziewczyn” firmy Intel i fundacji Perspektywy. Laureatka konkursu „Staż w ICT dla dziewczyn” organizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Od roku aktywna zawodowo jako programistka. Interesuje się przetwarzaniem obrazów, wykorzystaniem metod komputerowych w optyce oraz holografią.