Ewa Krupa

Jest nas więcej

Prezeska Zarządu Fundacji Orange. Z Fundacją Orange związana od momentu jej utworzenia w 2005 roku. W latach 2013-2017 Przewodnicząca Zarządu Forum Darczyńców w Polsce, obecnie Członek Zarządu tej organizacji. Zaangażowana w projekty społeczne i edukacyjne na rzecz rozwoju nowoczesnych metod kształcenia dzieci, młodzieży i wzmacniania społeczeństwa informacyjnego. Aktywnie uczestniczy w inicjatywach związanych z podnoszeniem standardów filantropii korporacyjnej.