Jakub Turowski

Facebook – dzisiaj, jutro, … i bezpiecznie

Ma za sobą ponad 14 letnie doświadczenie w pracy związanej z regulacjami 
i gospodarką cyfrową. W Facebook pracuje na stanowisku Head of Public Policy Poland & Baltics. Aby wspierać rozwój internetu i rozwiązań cyfrowych w Polsce, Jakub odpowiada za budowę relacji pomiędzy Facebookiem a ustawodawcami, regulatorami, organizacjami pozarządowymi i innymi społecznościami zainteresowanymi szerokim spektrum tematów związanych z internetem.