Julia Borzeszkowska

Dlaczego warto być ponad podziałami?

W organizowaniu wydarzeń oraz pracy z ludźmi zakochała się od pierwszego wejrzenia i tak już jej zostało. Gdańszczanka, młoda działaczka i inicjatorka ,,Marszu Ponad Podziałami’’. Uwielbia wychodzić ze strefy komfortu, by próbować tego, co nowe i niewygodne. Główny cel? Szerzenie świadomości obywatelskiej, zainteresowanie rówieśników sprawami politycznymi i społecznymi oraz bycie na co dzień ponad podziałami! W wolnym czasie uczy się do matury!