Julie de Bailliencourt

Bezpieczeństwo na Facebooku

Julie pełni funkcję head of Safety Policy for Facebook. W ramach swojej pracy współpracuje z ekspertami z organizacji pozarządowych, partnerami i decydentami w takich tematach jak: cyberprzemoc, bezpieczeństwo dzieci czy zdrowie psychiczne. Wcześniej Julie przez ponad cztery lata pracowała w zespole Community Operations, w którym zajmowała się bezpieczeństwem dzieci. Przed podjęciem pracy w Facebooku Julie ponad dziesięć lat pracowała w branży online w Irlandii.