Tymon Radzik

‘Debugowanie’ prawa – problem, pomysł, rzeczywistość!?

Tymon Radzik (ur. 2001) – uczeń XIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Warszawie, działacz na rzecz praw człowieka, w szczególności prawa dzieci do partycypacji, programista, od kwietnia 2017 r. społeczny doradca Ministra Cyfryzacji. Zwycięzca nagrody głównej konkursu programistycznego Google Code-in 2016. W 2017 r. jeden z trzech finalistów Międzynarodowej Dziecięcy Nagrody Pokoju (tzw. “dziecięcego Nobla”). Autor petycji kierowanych do Parlamentu RP, inicjator precedensowych postępowań sądowych. Wieloletni stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.